Port of Amsterdam — Online jaarverslagen

De haven van Amsterdam presenteert haar jaarcijfers met een website ter ondersteuning van de drie thema’s: Sneller, Slimmer en Schoner. Samen met C&F Report ontwikkelde memento al 2 jaren achtereen een rijke online presentatie.

  Data = beautiful

  Met dit motto ontwerpt C&F Report jaarverslagen en wil daarbij een online schil aanbieden waarin de kerngegevens maar ook de belangrijkste verhalen van dat jaar mooi worden gepresenteerd. Memento heeft de realisatie van de Jaarmonitor 2018 verzorgd en ook dit jaar de presentatie van het Jaarverslag 2019. Elke pijler bevat interviews, verhalen en cases, aangevuld met relevante dashboards en KPI’s. De jaarmonitor is vormgegeven als een compleet magazine waarmee het veel verschillende doelgroepen bereikt.

  In dezelfde samenwerking maakte memento samen met C&F Report ook de reporting websites voor: Eneco, Royal Flora Holland, Friesland Campina, Vastned en WDP.

  Meer dan een jaarverslag

  Binnen de innovatieve Core & More-structuur is voor Port of Amsterdam het complete verslaggevingsplatform gerealiseerd. Feiten en cijfers, operationele voortgang en doelen, verhalen en cases, alle onderbouwd met prestaties. Met een compleet nieuw keten- en waardecreatiemodel wordt de toegevoegde waarde van de metropolitane haven voor de stad en regio voor het eerst inzichtelijk gemaakt.

  In de praktijk betekent dit een mooie responsive website met verhalen, interviews, video’s, sliders en rijke infographics met de kerncijfers.

  De website is blijvend actueel omdat Port of Amsterdam via social media cases kan blijven uitlichten wanneer de actualiteit daarom vraagt. Met een uitgekiende social media strategie is er veel traffic en bekendheid gecreëerd met de resultaten van Port of Amsterdam.

  "Port of Amsterdam wil de circulaire hotspot van Europa zijn."

  Koen Overtoom — CEO Port of Amsterdam