Nieuw logo en WordPress website Indigo Infra

Voor Indigo Infra heeft memento een nieuw logo ontworpen met bijbehorende website. Indigo Infra specialiseert zich in het vinden en plaatsen van IT-professionals in Nederland.

Indigo Infra heeft internationale ambities waar een professionele identiteit en website bij hoort. Door de heldere briefing van de klant voor wat betreft de identiteit en het gebruik van een bestaand WordPress thema kon de website snel worden ontwikkeld en opgeleverd.

Voor het publiceren van vacatures hebben we gebruik gemaakt van recruitment software van Carerix die een aparte plug-in hebben ontwikkeld voor WordPress websites.