Nieuwe zakelijke huisstijl voor Nesma

Nesma is een gebruikersvereniging van de FPA-methode.

FPA (Functie Punt Analyse) is een methode om de omvang van complexe informatiesystemen te meten. Door het meetbaar kunnen maken van de omvang van een systeem, kan er ook een begroting worden gemaakt voor de uiteindelijke realisatie van het systeem.

Nieuwe huisstijl

De vereniging werkt hard aan het vernieuwen van haar (online) presentatie. De eerste stap in die richting is het voeren van een nieuwe huisstijl.

Het beeldmerk heeft een wiskundige/isometrische insteek. Dit ivm het wiskundige karakter en ‘berekenbaarheid’ van de functie punt analyse. Het beeldmerk wordt verbonden en getekend door ‘punten’. Het beeldmerk is in perspectief geplaatst en krijgt hierdoor diepte en dynamiek waarbij de verschillende vlakken transparant zijn en elkaar overlappen. Ondanks dat het beeldmerk bestaat uit punten en een vierkant vormt, vormt de combinatie ook weer de vorm van een punt/pixel.

Voor de presentatie van de nieuwe huisstijl aan haar leden heeft memento het ontwerp proces zo inzichtelijk mogelijk proberen te maken, door de tussentijdse schetsen mee te nemen in de presentatie.

Nieuwe website

Bij de herprofilering hoort ook een nieuwe website. Momenteel wordt her hard gewerkt aan dit nieuwe online platform waarin de leden via de website met elkaar kennis kunnen delen. Deze wordt op 7 oktober gelanceerd en gepresenteerd op de eerstvolgende Nesma conferentie.

[infobox] Inmiddels staat de nieuwe website online.  [/infobox]