Toegankelijke WordPress website voor Stichting Hoormij

Op de Internationale dag van het gehoor (3 maart 2017), een dag in het leven geroepen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Heeft Stichting Hoormij in Nederland de hoorWERKwijzer gelanceerd. Deze online keuzewijzer richt zich op werknemers die last hebben van geluid op hun werkplek of die minder goed kunnen horen maar nog graag willen blijven werken.

Op hoorWERKwijzer.nl vinden werknemers onafhankelijke informatie over het thema ‘werk en gehoor’. Waar nodig wijst de keuzewijzer de weg naar andere sites of instanties. Het doel is om slechthorende werknemers zo lang mogelijk op een prettige manier hun werk te kunnen laten uitvoeren. HoorWERKwijzer richt zich op de slechthorende werknemer die af en toe hobbels in zijn of haar loopbaan tegenkomt. Het is van groot belang om slechthorende werknemers in hun kracht te houden, juist mét hun gehoorbeperking. Dit belang is er natuurlijk allereerst en bovenal voor de werknemer zelf, maar ook de werkgever is hier bij gebaat. Thema’s die deel uitmaken van de keuzewijzer zijn onder andere veiligheid, communicatie en begrip. De keuzewijzer richt zich op werknemers, maar is zeker ook interessant voor werkgevers, bedrijfsartsen, bedrijfsmaatschappelijk werkers en Arbo-functionarissen.

memento heeft in opdracht van de stichting en De Keuze Architecten de website visueel ontworpen en technisch gerealiseerd. De illustraties voor deze keuzewijzer zijn ontworpen door Studio Black. Gezien de technische en functionele eisen voor deze doelgroep, hebben er meerdere gebruikerstesten plaatsgevonden om de toegankelijkheid van de website te waarborgen.

Deze keuzewijzer is onderdeel van meerdere keuzewijzers die memento samen met de Keuze Architecten ontwikkeld voor de stichting Hoormij. Deze verschillende keuzewijzers zullen het komende jaar worden gelanceerd.