U wilt een nieuw logo of huisstijl?

De huisstijl bepaalt hoe het bedrijf of product zich presenteert aan de buitenwereld. Een huisstijl geeft het bedrijf of product een gezicht dat daarmee uitstraalt wie ze is, waar ze voor staat en wat men kan verwachten.

Ondanks dat iedereen permanent in aanraking komt met huisstijlen is het niet altijd even gemakkelijk meer de basis elementen te onderscheiden waaruit een huisstijl bestaat. Kortgezegd bestaat (of kan bestaan) een huisstijl uit;

 • Een woordmerk
  De wijze waarop de bedrijfs- of het productnaam in een onderscheidend lettertype wordt gecommuniceerd. Denk het het logo van Google.
 • Een beeldmerk
  Naast een woordmerk kan een logo worden voorzien van een illustratieve afbeelding (beeldmerk) dat gebruikt kan worden in combinatie met het woordmerk. Het is veelal een afbeelding dat of slaat op de producten/diensten of een gevoelswaarde meegeeft aan de bedrijfsnaam. Denk aan het beeldmerk van een paard voor Ferrari.
 • Typografie
  De uitstraling van teksten in de communicatie is de typografie. Typografie uit zich in enerzijds het lettertype (dit hoeft niet altijd hetzelfde lettertype te zijn als het woordmerk), de grootte van koppen, kopteksten en tekst, de interlinie en spatiering.
  Het gebruikte lettertype moet passen bij het imago van het product of de onderneming.
  Zo is het logo van memento gebaseerd op het lettertype Univers en gebruiken wij in de overige communicatie Tahoma. Univers is een modern en solide lettertype goed combineert met ons beeldmerk (power icoon). Tahoma is een webcompatible lettertype dat standaard is geinstalleerd op vrijwel alle moderne computers/browsers.
 • Kleuren
  Een logo kan bestaan uit een of meerdere kleuren. Ook hiervoor geldt dat de gebruikte kleuren in lijn moeten zijn met het imago.Het gebruik van primaire kleuren straalt bijvoorbeeld ‘voordeel’ uit. Denk aan logo’s als de Aldi (blauw), Hema (rood), Zeeman (geel/blauw), etc… Een zakelijke uitstraling wordt gevonden in kleuren met minder kleurverzadiging (neigt meer naar grijs). Denk dan aan donker rood (Bordeaux), donkerblauw (navy) en donkergroen (English racing green).
 • Onderscheidende vormen
  Naast het beeld- en woordmerk kun je een huisstijl ook nog herkennen aan het gebruik van bepaalde onderscheidende vormen of lijnen. Denk aan de geregistreerde drie strepen van Adidas.

De briefing

Voordat de bovenstaande elementen kunnen worden geschetst en ontworpen is het belangrijk dat er een aantal zaken duidelijk zijn. Dit is informatie die in eerste instantie moet worden aangeleverd door de opdrachtgever, dan al niet in nauwe samenwerking met memento.

Denk hierbij aan informatie over de/het;

 • Organisatie/product
  Achtergrondinformatie over het bedrijf of het product. Waar komt de naam van het bedrijf vandaan, wat is het argument voor het ontwikkelen van het desbetreffende product.
 • Markt
  Een korte beschrijving van de markt waarin het bedrijf actief is of waarin het product zich bevindt. Hoe zwaar is de concurrentie, zijn er overeenkomsten in de wijze waarop men zich presenteert op de markt.
 • Doelgroep(en)
  Op wie ligt de primaire focus en hoe moet deze doelgroep benaderd worden? Is het een emotionele of informatieve doelgroep.
 • Doelstelling(en)
  Welk doel heeft de huisstijl in de communicatie naar buiten toe. Welke emotie moet de huisstijl teweegbrengen (plezier bij een pretpark of veiligheid bij inbraakbeveiliging).
 • Randvoorwaarde(s) toepasbaarheid
  Afhankelijk van de omvang van de organisatie moet er worden bepaald waar het logo allemaal moet kunnen worden. Zo is het van belang of een logo naast print en web ook gebruikt moet kunnen worden voor weergave op donkere achtergronden (diapositief) bij gebruik in faxen (zwart/wit). Hoe meer varianten van het logo opgeleverd worden, hoe flexibeler je bent in het tonen en doorvoeren van de huisstijl.
 • Imago
  Wat zijn de kernwaarden waaraan de huisstijl dient te voldoen? Denk hierbij aan eigenschappen als vrolijk, gedurfd, gevoelig, afstandelijk.
 • Huisstijl uitdraging
  Bepaal waar het logo het meest gezien zal worden. Is dit online in een webshop en is er dus weinig ruimte voor een beeldmerk. Of is het van belang dat het logo groots kan worden gepresenteerd op een fysieke lokatie (uithangbord winkel, vlaggen bij restaurant, etc…).

De ontwerpen

Nadat er in samenwerking met de opdrachtgever een heldere debriefing tot stand is gekomen met daarin de randvoorwaarden van de nieuwe huisstijl, kan er worden begonnen met het schetsen van het logo.

In de schetsfase van het logo worden er meerdere combinaties gemaakt met elementen die we eerder beschreven (lettertypes tbv. het woordmerk, illustraties tbv. het beeldmerk). Ook worden er kleurcombinaties gemaakt van de verschillende elementen onderling.

Na dit creatieve proces worden er een drietal logo’s op macro niveau gepresenteerd aan de opdrachtgever. De voorstellen zijn verschillend in presentatie, maar zullen allen passen binnen de gestelde randvoorwaarden uit de briefing.
De grafische voorstellen zullen uitgebreid worden beargumenteerd, om het ontwerpproces zo inzichtelijk mogelijk te maken.
Na een iteratief proces (waarin de opdrachtgever zelf een belangrijk rol speelt) zal er uiteindelijk een logo uitgewerkt voordat er gestart kan worden met het ontwerpen van de verschillende huisstijl elementen.

De huisstijl elementen

Als er na een creatief en iteratief traject het logo tot stand is gekomen kan er worden begonnen met het ontwerpen en uitwerken van de verschillende huisstijl elementen. Voor het laten drukken van het logo op een pen leveren wij standaard verschillende formaten van het logo en kan dit worden gedaan zonder tussenkomst van memento. Voor zaken waarbij meer komt kijken dan alleen het plaatsen van een logo is het van belang dat er wordt bepaald wat precies de benodigdheden zijn.
Bij het uitwerken van de ‘standaard’ huisstijl elementen is het belangrijk dat er vooraf duidelijk is waaraan deze dienen te voldoen;

 • Briefpapier
  Het briefpapier kan bestaan uit een voorblad en vervolgblad. Veelal staat het logo en de NAW-gegeven enkel op het voorblad en wordt deze achterwege gelaten op de vervolgbladen. Is het belangrijk dat er dik papier wordt gebruikt om kwaliteit uit te stralen (Notaris of Advocaat) of is dun papier belangrijk ivm. frankeringskosten.Mag het briefpapier dubbelzijdig worden gedruk (incl. achtergrond) of uit kostenoverwegingen liever niet. Is er behoefte aan Microsoft Word templates die zijn afgestemd op de layout van het briefpapier? Het voordeel van templates is dat vooraf al is bepaald welk lettertype wordt gebruikt met welke opmaak en met welke uitlijning.
 • Visitekaartjes
  Een standaard visitekaartje is 85x55mm. Zijn er redenen te verzinnen om hiervanaf te wijken. Mag het visitekaartjes dubbelzijdig worden bedrukt met bijvoorbeeld de payof op de achterzijde van het kaartje? Mag het visitekaartje ook van een ander materiaal gemaakt zijn dan van papier? De visitekaartjes zijn gemaakt van plastic in bankpasformaat. Wat is de informatie die moet worden weergeven op het visitekaartje? Moeten er ook naamloze visitekaartjes worden ontworpen? Wat zijn de oplages van de verschillende (gepersonificeerde) vsitekaartjes?
 • Enveloppen
  Welk formaat enveloppen en type enveloppen zijn er nodig? Worden er vaak mapjes verstuurd op A4 formaat die niet gevouwen kunnen worden. Dan moeten er ook A4 enveloppen worden ontworpen. Moeten in deze enveloppen ook vensters worden weergeven zodat het adres niet nog apart op de envelop geschreven hoeft te worden? Het zelfde geldt voor A5 enveloppen. Moeten deze worden voorzien van een raamvenster? (bijvoorbeeld omdat facturen of correspondentie standaard wordt geplaatst in het document). Moet er een retour adres worden weergegeven op de enveloppen?

 

Naast deze drie basis elementen kun je de huisstijl uiteraard verder uitdragen. Denk hierbij aan uitingen als; folders/leaflets/flyers, with compliments, fax templates, stickers, stempels, etc…

Contact

Ben u op zoek naar een partij die u kan helpen aan een nieuwe huisstijl of logo, neem dan contact met ons op.

In onze portfolio kunt u enkele voorbeelden vinden van logo’s en huisstijl die we voor onze klanten hebben opgeleverd.